Contact

Bart Van Langenhove
Chief Editor – Storecheck
T  +32 (0)2 616 00 14
b.vanlangenhove@storecheck.be

 

Gondola Group – Retail Today nv
Excelsiorlaan 85
1930 Zaventem
België
T 00 32 (0)2 616 00 00
BE 0474.101.158
Verantwoordelijk uitgever: Pierre-Alexandre Billiet

Disclaimer
© Gondola Group – Retail Today nv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en auteurs verklaren dat deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen de uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.