Data sharing leidt tot betere resultaten

Thomas Moens, Product Manager Data Sharing bij Colruyt Group

Thomas Moens, Product Manager Data Sharing bij Colruyt Group

Samenwerking rond ‘product group management’, gebaseerd op data sharing tussen de retailer en de leveranciers, leidt tot betere resultaten voor beide partijen. Dat is althans de ervaring van Colruyt. “Groeien door winkelexpansie is bij ons stilaan niet meer aan de orde, maar groeien per vierkante meter in de winkel zelf, kan wel nog”, stippen Product Group Manager Ann Guillemyn en Product Manager Data Sharing Thomas Moens aan.”

Een sinecure is dat evenwel niet in een constant veranderende markt waarin e-commerce en low-end retail aan een opmars bezig zijn.” Om hierop te anticiperen, introduceerde Colruyt in 2011 al product group management, een afdeling die zich specialiseert in de uitwerking van assortimentsstrategieën.
In dat kader is het linken van de business intelligence van de leveranciers aan die van Colruyt, heel belangrijk. “Tweeënhalf miljoen mensen gebruiken onze Extra-kaart. Dat levert gigantisch veel data op, waarvan een grondige analyse tot duurzame categoriegroei kan leiden.”

Voor het realiseren van de doelstellingen per categorie, werkt Colruyt een tactiek uit op vijf niveaus: producten en diensten, plaats, prijs, promotie en ‘people’. “Op productniveau vertrekken we van gemeenschappelijke kwalitatieve data, die we omzetten naar bepaalde inzichten, die vervolgens aan elk plateau worden gepresenteerd. Nadien kunnen we win-winsituaties detecteren en vanuit product group management een actieplan definiëren.”

De retailketen blijft inzetten op de laagste prijzen en is intussen ook voortdurend bezig met optimalisatie in de shelf. “Dat doen we onder meer door te bekijken welke producten de grootste link met andere producten hebben. Zo hebben we in het ultravers segment bijvoorbeeld alle producten voor kinderen gegroepeerd.”

Colruyt deelde geen promotiedata over sales uplifts, maar gaf wel aan het aantal promoties met 15% te willen laten inkrimpen. “Daarnaast laten we via een zogenaamde ‘fitometer’ onze medewerkers weten in welke productcategorieën we een meerwaarde willen brengen. Diepvriesvis en ‘food of the world’ (krijgt 25 nieuwe SKU’s, red.) zijn daar goede voorbeelden van.”

Het is de overtuiging van Colruyt dat de retailer aan het roer moet zitten als het over ‘category development’ gaat. “Daarin succesvol zijn kan alleen door met leveranciers een vertrouwensrelatie op te bouwen waarbij op een transparante manier over de lange termijn wordt gedacht. Daarvoor heb je de juiste, competente mensen nodig die op een consistente manier en vanuit een open visie kunnen omgaan met data en zich voluit op de categorie focussen.”