Private labels werken liever voor discounters

naamloosIPLC (International Private Label Consult) deed een onderzoek bij 113 senior managers van private label producenten in 16 Europese landen. Hieruit bleek dat zij liever werken voor discounters (Aldi – Lidl) dan voor retailers. Om uiteenlopende redenen. Ze vinden de omgang met discounters veel minder complex en een pak efficiënter dan met retailers. Bij discounters hebben ze meestal maar één contactpersoon wat maakt dat de lijnen kort zijn en beslissingen snel genomen worden. Discounters worden aanzien als veeleisender en betrouwbaarder. Ze houden zich meer aan de afspraken.

“We stipten veel meer de begrippen wederzijds vertrouwen en loyaliteit aan als de producenten spraken over hun relatie met discounters. Die woorden kwamen veel minder voor wanneer ze hun relatie omschreven met retailers”, zo verklaren de onderzoekers. De producenten gaven ook aan dat discounters een grotere productkennis aan de dag leggen en meer gefocust zijn op kwaliteit. Daar staat dan weer tegenover dat retailers meer de nadruk leggen op innovatie en categoriemanagement omdat ze met meerdere merken en SKU’s werken.

Ondanks de verschillen merkten de onderzoekers op dat de kloof tussen discounters en retailers kleiner werd naarmate de discounters hun marktbereik vergroten. De grootste zorg van producten van private labels was de convergentie van de prijzen tussen merken en private labels omdat de merken hun marges verkleinen om marktaandeel te behouden. Dat in combinatie met promoties kan ervoor zorgen dat consumenten minder redenen hebben om voor private labels te kiezen.